top of page
281337574_1157663148410105_4267542094719473117_n.jpg
תאונות דרכים: Image

תאונות דרכים

הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים משולם מכוח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975. החוק מעניק זכות מוחלטת לפיצוי לכל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים.


הליך הטיפול בתביעת הפיצויים לנפגע תאונת דרכים כולל בירור נסיבות התאונה וזהות המבטח החייב בתשלום הפיצויים, פנייה ראשונית לחברת הביטוח, הגשת תביעה לבית-המשפט, מינוי מומחים רפואיים מטעם בית-המשפט, ניהול התיק בבית-המשפט, גביית הפיצוי, והגשת ערעור במידת הצורך.


משרדנו עוסק בייצוג נפגעי תאונות דרכים.

אנו בעלי יכולת מוכחת בכל הקשור לניהול ההליך המשפטי, שכן ניהלנו אלפי תביעות. נתקלנו כמעט בכל תרחיש אפשרי הקשור לנפגעי תאונות, החל מהצד הטכני של הוכחת התאונה והביטוח, המשך בשאלות רפואיות ותפקודיות של הנפגעים, וכלה בחישוב הנזקים הכוללים, בדיקת שומות מס, תלושי שכר, תנאים סוציאליים, פיטורין, הסבה מקצועית והתמקצעות

חסרת פשרות בהוכחת ההפסדים והפיצויים. 


כאשר תאונת הדרכים הינה גם תאונת עבודה,

אנו מטפלים הן בהליכים לקביעת דרגת נכות במוסד לביטוח לאומי, והן בהליכים המשפטיים מול חברת הביטוח, והכל כדי להביא ללקוח את מירב הפיצויים שניתן להשיג עבורו מכל המקורות. 

תאונות דרכים: Projects
273368995_1088021252040962_6459583013250896365_n.jpg

מצויינות ללא פשרות 

אצל תורג'מן ושות 'עורכי דין, אנחנו מבינים ששינוי לא תמיד קל. מאז שנת 2010, אנחנו כבר עוזרים ללקוחות להתמודד עם פציעה או נכות על מנת למקסם את הפיצוי אליו הם זכאים. 

שנות הניסיון שלנו לימדו אותנו תמיד להפוך את התיק שלך להצלחה בעדיפות שלנו.

צוות המומחים שלנו מוכן לעזור לך לפתח אסטרטגיות לא רק לשרוד, אלא לקבל פיצוי משמעותי שיעזור לך בעתיד.

תאונות דרכים: About
 Business trust commitment which Business Partners holding hands with Help, trust ,support

פנה היום לקבלת ייעוץ משפטי

Thanks for submitting!

תאונות דרכים: Contact
All Videos
Watch Now
תאונות דרכים: Video Player
bottom of page