top of page
All Videos
Watch Now
תאונות עבודה: Video Player

תאונות עבודה

בחירת הנתיב הנכון להצלחה

תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה 

ובמילים אחרות ...

תאונת עבודה הוא אירוע תאונתי שהתרחש במהלך

העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה.

תאונות עבודה מוגדרות כאירועים פתאומיים, בלתי צפויים ובלתי מתוכננים, שהביאו

לפגיעה פיזית או נפשית.

דוגמאות לאירועים שעשויים להיחשב כתאונת עבודה: נפילה מסולם, החלקה במקום העבודה, פציעה מכלי עבודה, אירוע לב עקב מריבה ועוד. חשוב לציין: על מנת שהתאונה תוכר כפגיעה בעבודה יש להוכיח שהיא התרחשה תוך כדי ועקב העבודה, ושהחבלות מהן סובל הנפגע התרחשו כתוצאה מתאונה זו.

בתנאים מסוימים תוכר גם תאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה כפגיעה בעבודה.

העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה

אירוע מוחי או אירוע לבבי עשויים להיות מוכרים כתאונת עבודה, אם נגרמו כתוצאה מאירוע בעבודה שהנו חד-פעמי, חריף בעוצמתו וסמוך למועד האירוע המוחי או הלבבי

עובד שנפגע בתאונה שאירעה תוך כדי עבודה (כלומר בזמן העבודה ו/או במקום העבודה) ועקב

העבודה (או עקב סיכוני מקום העבודה).

משרדנו מתמחה בייצוג מבוטחים מול חברות הביטוח, ובין היתר: תביעות לפי ביטוחי חיים, ביטוחי רכוש, נזקים, תאונות דרכים וניהול מו"מ מול חברות הביטוח תוך הכרה מרובת שנים ונסיון מצטבר של למעלה מ-15 שנה בתחום הביטוח.

אם נפגעתם בתאונת עבודה או חליתם כתוצאה מעבודתכם ייתכן שאתם זכאים לגמלה מהביטוח הלאומי ולעתים אף לפיצוי מהמעסיק או מחברת

הביטוח שלו

צור/י קשר היום לקבלת הסבר משפטי לנסיבות התאונה

תאונה בדרך לעבודה 


ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים.


אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.  


בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.
אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.
נפגעי עבודה - מהי פגיעה בעבודה?
פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.


עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:


1. בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בול אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו,

או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.
2. בשעת עבודתו במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר) בזמן שעשה להצלת גוף או רכוש,

או למניעת נזק לגוף או לרכוש.
3. בשעת עבודתו, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר), ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.
4. למבוטח השכיר - במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה.
5. למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, וכן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים - בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה.
6. למבוטח השכיר - בדרכו מן העבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.

גם תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, והמבוטח העצמאי - שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. אבל תאונה שאירעה למבוטח בדרכו כאמור בסעיף 1 לעיל תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה:
א. כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.
ב. כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים (או אל מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח הלאומי), וכן כדי להחזירו משם.

תאונה שאירעה למבוטח בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו לא תיחשב לתאונת עבודה, אלא אם כן עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

תאונות עבודה: Projects
279147701_1138963373613416_1954635820778888363_n.png
תאונות עבודה: Image
Brown and Black Minimalist Attorney Instagram Post (1).gif

מחויבים להצלחה בתיק שלך

משרדנו הנו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום מימוש זכויות והנזיקין ובתוך כך בתחומים הבאים: תביעות מול המוסד לביטוח לאומי, תאונות עבודה/מחלת מקצוע, סרטן/ התקף לב/ אירוע מוחי כתאונת עבודה, נכות כללית, תביעות נגד משרד הביטחון (קצין תגמולים), נפגעי פעולות איבה, תאונות דרכים, נזיקין וביטוח, רשלנות רפואית.
ביטוח לאומי

בתאונות המוגדרות כ"תאונות עבודה", קמה לנפגע עילת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי. הגמלאות וההטבות מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגיעה בעבודה מתקבלות במספר דרכים: מענק כספי חד-פעמי, גמלאות לתקופות קצובות בגין נכות זמנית, גמלאות לכל החיים בגין נכות צמיתה (20% ומעלה), שיקום מקצועי ועוד.
כאשר מדובר בפגיעות קשות, עשוי הנפגע להיות זכאי לקצבאות נכות כללית, ניידות, שירותים מיוחדים ועוד, במידה והוא עומד בתנאי אשר נקבעו לכך בחוק.
במקרי מוות עשויה להיות זכאות לקצבת שארים או תלויים, הכל לפי העניין.
הליך הטיפול בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי כולל הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות, הכנת חוות-דעת רפואיות בתחומי הפגיעה השונים, ייצוג בוועדות הרפואיות בנוכחות עורך-דין מהמשרד, בחינת החלטות הוועדה באמצעות מומחים רפואיים, הגשת ערעורים לוועדה הרפואית לעררים (במידת הצורך), והגשת ערעורים אל בית-הדין לעבודה.
יש לציין כי על-פי חוק, רק עורך-דין רשאי לייצג את הנפגע מול הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, ורק עורך-דין רשאי לטעון בפני הוועדה.
למשרדנו ניסיון רב  בייצוג נפגעים בפני הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. לתיאום

פגישת ייעוץ לא מחייבת, נשמח לעמוד לרשותכם

רח' כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 4, בני ברק ת.ד 2345

ישיר: 054-7905030 | משרד: 03-6080130 | פקס: 077-4703159

תאונות עבודה: About
תאונות עבודה: Blog2 Custom Feed
bottom of page